Verified by Visa

Verified by Visa je usluga Vise International i Vašeg izdavtelja kartice koja Vam omogućava online kupovinu uz dodatnu sigurnost. Jednostavnim postupkom Verified by Visa Vaš identitet se potvrđuje prilikom kupovine u online trgovinama uključenima u program. Ovaj pogodan način kupovine moguć je putem Vaše postojeće Visa kartice. Osim toga, Verified by Visa je brz postupak. Potrebno je samo jednom registrirati svoju karticu i sastaviti svoju vlastitu lozinku. Potom, nakon obavljene kupnje u trgovinama uključenima u program, pojavit će se Verified by Visa prozor. Jednostavno unesite svoju lozinku i kliknite na “submit”. Vaš je identitet potvrđen, a kupovina sigurna. Kako biste aktivirali Verified by Visa „Visa na svojoj Visa kartici ili saznali više o ovome, kontaktirajte svoju financijsku ustanovu koja Vam je izdala Vašu Visa karticu. Za detaljnije informacije o „Verified by Visa“ kliknite na https://www.visaeurope.com/making-payments/verified-by-visa